NOU 2011: 4

Mat, makt og avmakt

Mat, makt og avmakt — – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Sentrale underlagsdokumenter (pdf-format 10 Mb) 

Følg saken