Historisk arkiv

Brekk går for handelslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen skal utrede en ny handelslov. Brekk er ikke i tvil; Vi trenger en slik lov, derfor skal en slik lov på plass. Dette sa blant annet landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer i dag.

Regjeringen skal utrede en ny handelslov. Brekk er ikke i tvil; Vi trenger en slik lov, derfor skal en slik lov på plass. Dette sa blant annet landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer i dag. 

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
seniorrådgiver Gunnar Syverud, 90 95 47 13.

Landbruks og matminister Lars Peder Brekk

Regjeringen skal utrede en ny handelslov, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer i dag. (Foto: Torbjørn Tandberg)