Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO sammenlignet norske, svenske og nederlandske butikker.