Historisk arkiv

Mer korn på større arealer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det må dyrkes korn på større arealer, avlingsnivået må økes, kunnskapen bli bedre og lønnsomheten styrkes. Det mener landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedums ekspertutvalg, som foreslår flere tiltak for nå målet om å øke kornproduksjonen med 20 prosent.

Det må dyrkes korn på større arealer, avlingsnivået må økes, kunnskapen bli bedre og lønnsomheten styrkes. Det mener landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedums ekspertutvalg, som foreslår flere tiltak for nå målet om å øke kornproduksjonen med 20 prosent. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum fikk overlevert ekspertgruppens rapport under åpningen av Bioforsk-konferansen 2013. 

- Vi har fått en kunnskapsbasert rapport  som vi har bedt om. Nå må  vi gå inn i rapporten og se hvilke tiltak vi skal ta tak i først, sier Slagsvold Vedum. – Alle endringer begynner med en ide, og kunnskapsbaserte ideer er de aller beste. Det bidrar til at vi kan presse oss  sjøl til å vurdere både gamle og nye virkemidler, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Gruppa ble oppnevnt høsten 2012, da Slagsvold Vedum ønsket råd om hvordan regjeringen kan oppfylle målet i Melding til Stortinget: Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords, om å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord og hagebruk i takt med befolkningsøkningen. Dette vil for mange produksjoner innebære en samlet produksjonsøkning på rundt 20 prosent de neste 20 årene, forutsatt ingen vesentlige endringer i forbruksmønstre. 

Bakteppet er at norsk kornproduksjon har blitt redusert de siste åra. Mens en tidligere hadde en årlig økning i produksjon per dekar, har avlingsnivået eller såkalt arealproduktivitet stagnert de siste åra. I tillegg er selve kornarealet gått ned over mange år. Reduksjonen er 750 tusen dekar de siste 25 åra. Nedgangen er mest markant på det sentrale Østlandsområdet, og var spesielt stor fra 2011 til 2012 med hele 52 tusen dekar.

 Gyllen kornåker klar til innhøsting
Gyllen kornåker klar til innhøsting (Foto: Jørn Areklett Omre/Samfoto)