Tidligere landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tidligere landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp)

(Perioden 17.10.05-20.06.08)

Født: 1968

Politiske verv

2005-

Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2003-2006

Leder Skien Senterparti

2003-2005

Medlem Skien næringsråd

1999-2005

1. vararepresentant Skien bystyre

1997-1999

Politisk rådgiver, Finansdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1993-1997

Stortingsrepresentant for Telemark

1991-1993

Medlem av Skien bystyre

1991-1993

Medlem av Telemark fylkesting

1991-1993

Politisk sekretær, Telemark Senterparti

1991

Gruppesekretær for Senterpartiets stortingsgruppe

   

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

1993-1997

Kommunalkomiteen

1993-1997

Konsultasjonsorganet for EØS-saker

   

Yrkeserfaring

1999-2005

Daglig leder for Riis-Johansen Park & Anlegg AS

   

Utdanning

1990-1991

Landbruksteknikk, Høgskolen i Hedmark

1989-1990

Agrotekniker (regnskap og økonomi), Øksnevad Jordbruksskole

1987-1988

Avtjent verneplikt i HM Kongens Garden

1986-1987

Agronom, Søve Landbruksskole

   

Andre verv

2000-2005

Styremedlem Bondelaget

2000-2005

Medlem i styret for Høgskolen i Telemark

1995-1997

Nestleder for Nei til EU

1995-1997

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

1991-1995

Samferdselsutvalget Telemark

1989-1991

Sentralstyremedlem i Norges Bygdeungdomslag