Tidligere nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap)

(Periode 10.06.08 - 20.10.09)

Født: 1966

Nærings- og handelsministeren har sektor­overgripende ansvar for næringspolitikken.