Tidligere Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Tidligere nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap)

(Periode 10.06.08 - 20.10.09)

Nærings- og handelsministeren har sektor­overgripende ansvar for næringspolitikken.

Født: 1966