Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2012 - Tildeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag 8. februar 2012 har Kongen i Statsråd formelt tildelt 51 utvinningstillatelser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012.

Regjeringens tilbud var 51 utvinningstillatelser i TFO 2012 og tilbudene i dag er i henhold til tilbudene som ble offentliggjort 15. januar 2013.

De 51 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (14) og Barentshavet (3). Totalt 47 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2012. 40 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser. 23 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

TFO-konsesjonsrundene omfatter modne områder av norsk sokkel. Dette er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. I modne områder går den forventede funnstørrelsen ned, selv om de siste årene har vist at vi fortsatt kan få positive overraskelser. Småfunn vil ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er installert eller sees i sammenheng med andre planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

Se også pressemelding av 15. januar 2013 om tilbud av andeler.