Tidligere Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)

(Periode 04.03.11 - 16.10.13)

Født: 1976

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.