Historisk arkiv

Veg og jernbane mellom Trondheim - Steinkjer: Regjeringen har valgt løsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad offentliggjorde i dag regjeringens valg av løsning for videre utbygging av veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. Løsningen innebærer blant annet at Trønderbanen blir elektrifisert og at reisetiden med tog nesten blir halvert på strekningen.

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad offentliggjorde i dag regjeringens valg av løsning for videre utbygging av veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. Løsningen innebærer blant annet at Trønderbanen blir  elektrifisert og at reisetiden med tog nesten blir halvert på strekningen.

- Dette understreker regjeringens satsning på samferdsel, sa statsminister Jens Stoltenberg under presentasjonen av løsningsvalget på Værnes tidligere i dag.

Regjeringen går nå inn i en intensiv fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP). I dette arbeidet er regjeringen opptatt av å gjøre Norge bedre rustet til å møte de store transportutfordringene og få mest mulig igjen for de pengene som bevilges. Som en del av dette arbeidet dro statsministeren og samferdselsministeren i dag til Hedmark, Stjørdal og Trondheim for å se og få råd om effektiv prosjektgjennomføring på veg og bane og en framtidsrettet bytransport.

Styrket arbeids- og bostedsregion

Regjeringens  har valgt å gå videre med det såkalte "Konsept 1” i Konseptvalgutredning (KVU)  for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer som ble framlagt i august 2011.

Dette er ikke til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen, i tråd med ”Konsept 2” i utredningen.  

- Det er et stort behov for å bygge ut og øke kapasiteten på veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. E6 og jernbanen er eneste transport som går over land mellom nord og sør i Norge. En slik utbygging av veg og jernbane er nødvendig også for å sikre et trygt og stabilt samband nord-sør, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Utbyggingen dessuten gir dessuten en vesentlig kortere reisetid  og en utvidet og styrket arbeids- og bostedsregion på strekningen mellom de to fylkeshovedstedene.
 
"Konsept 1", som planleggingen skal ha som utgangspunkt, innebærer:

  • Veg: Modernisering – med møtefri veg Trondheim – Steinkjer. Firefelts veg Trondheim – Stjørdal, to – tre felt Stjørdal – Steinkjer.
  • Jernbane: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog blir en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag.

Kostnadene for en slik utbygging er nå anslått til i alt 23,6 milliarder kroner - 11 milliarder kroner for veg og 12,6 milliarder kroner for jernbane.

Se også:

Konseptvalgutredning (KVU): transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

Kvalitetssikring (KS 1): ransportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer