Rapporter og planer

KVU - Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det utarbeidet konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer.

Utredningen er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen Region midt og Jernbaneverket.

Les utredningen (pdf)