Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1): Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics AS utført kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer.

Les rapporten (pdf)