Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

(Perioden 17.10.05-20.10.09)

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester. Navarsete er født i 1958 og er cand.mag. Hun har tidligere vært privat næringsdrivende og hatt flere styreverv. I perioden 1999-2000 var Navarsete politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet i Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Født: 1958

Politiske verv

Statsråd, Samferdselsdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2008-        Leder for Senterpartiet
2005-        Valgt som stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sogn og Fjordane
2001-2005 Vararepresentant på Stortinget for Sogn og Fjordane
2003-2005 Lærdal kommunestyre
2001-2008 Nestleder for Senterpartiet
1999-2000 Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering
1997.2003 Fylkesleder for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 
1995-2005 Medlem i Fylkestinget, Sogn og Fjordane
1991-1995 Sogndal kommunestyre

Yrkeserfaring

2001-2005 Styrearbeid og privat næringsdrivende
2000-2001 Sekretariatsleder, IT-forum Sogn og Fjordane
1987-1996 Salgskonsulent, Sogn og Fjordane meieri, TINE
1985-1987 Salgsmedarbeider, Nidar Bergene
1977-2005 Selvstendig næringsdrivende landbruk, eiendom

Utdanning

1999 Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
1995-1999 Cand.mag. (øk.adm., IKT), Høgskulen i Sogn og Fjordane

Andre verv

2004-2005 Styremedlem, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane
2003-2005 Styremedlem, Friskgården Tyin AS
2003-2004 Medlem av Distriktskommisjonen
2003-2005 Styremedlem, Gjensidige forsikring, region Vestlandet
1999-2003 Hovedstyremedlem, Gjensidige Forsikring
1999-2005 Styreleder, Vestlandsforskning
1988-1993 Leder arbeidsutvalget for Sogn og Fjordane meieri