Tidligere statssekretær i SD Erik Lahnstein (Sp)

Perioden 19.10.07-04.01.09

Født: 1972

Politiske verv

2005-2007 Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet
2003- Nestleder i Oslo Senterparti
1989- Ulike verv i Senterungdommen og Senterpartiet

Yrkeserfaring

01.09.2005-17.10.2005 Prosjektleder, MARUT (Maritim utvikling)
2002-2005 Utredningsleder, Norges Rederiforbund
1998-2002 Rådgiver, Norges Rederiforbund
2001 Utplassert, EU-kommisjonen, DG Enterprise, Innovation Policy Unit
1995-1996 Journalist i Dagens Næringsliv (sommerjobb)

Utdanning

2004 Spesialfag i Europarett, Universitetet i Oslo
1998 Skatterett for næringsdrivende, Norges Landbrukshøgskole
1996-1997 Mastergrad – European Studies of Science, Society and Technology, Universitetet i Oslo
1991-1996 Cand.mag., med vekt på geografi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo og Universitetet i Utrecht, Nederland

Andre verv

2001-2006 Styremedlem i Dimensions Agri Technologies AS
1996-1997 Medlem i det regjeringsoppnevnte Vernepliktsutvalget
1991-1993 Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner – medlem i utvalg
Tillitsverv i speiderbevegelsen