Forsiden

Historisk arkiv

FNs generalsekretær utpeker nytt klimaråd:

Stoltenberg gir råd om finansiering av klimatiltak i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg skal delta i FNs høynivågruppe om finansiering av klimatiltak i fattige land. Gruppen ble nylig ble opprettet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og skal arbeide for å mobilisere de ressursene som ble lovet under klimatoppmøtet i København.

- Det er avgjørende å sikre tilstrekkelig finansiering av tiltak mot klimaendringer i fattige land for få på plass en ny internasjonal klimaavtale. Oppgaven til denne gruppen er å finne fram til gode finansieringsordninger. Jeg ser fram til å delta aktivt i dette arbeid, sier statsminister Stoltenberg.

Ifølge København-avtalen som ble utarbeidet på tampen av klimatoppmøtet i desember, skal industrilandene mobilisere opp mot 30 milliarder amerikanske dollar for perioden 2010 til 2012 og komme opp i hele 100 milliarder dollar i året fra 2020. Avtalen stadfestet også at landene skal jobbe for å begrense temperaturøkningen til 2 grader, samt iverksette tiltak for å redusere eller begrense utslipp.

Den nye klimagruppen vil få i oppgave å utforme praktiske forslag for å se på finansiering av utslippskutt og tilpasningsstrategier i utviklingsland. Pengene skal komme fra både privat og offentlig sektor.

Storbritannias statsminister Gordon Brown og Etiopias statsminister Meles Zenawi vil lede gruppen. I tillegg til Stoltenberg inngår også Guyanas president, Bharrat Jagdeo, samt ministre og økonomiske eksperter fra en rekke land som medlemmer av rådet. Deltakerne representerer både fattige og rike land.

Gruppen skal presentere sin endelige rapport før FNs neste klimatoppmøte i Mexico i desember.