Tidligere statsråd ved Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

(Perioden 20.10.09 - 16.10.13)

Født: 1959

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er statsråd ved Statsministerens kontor. Han skal som stabssjef bistå statsministeren i hans arbeid, men ikke ha selvstendige ansvarsområder.

Politiske verv

2009-

2006-2009

Statsråd ved Statsministerens kontor

Statssekretær og stabssjef, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs andre regjering

2000-2001

Statsråd, Finansdepartementet, Jens Stoltenbergs første regjering

1996-1997

Statsråd, Fiskeridepartementet, Thorbjørn Jaglands regjering

 

 

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2005-2006

Leder av Finanskomiteen

2001-2005

Medlem av Kommunalkomiteen

1997-2000

Nestleder i Samferdselskomiteen

1997-2000

Medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

1993-1996

Leder av Finanskomiteen

1993-1996

Medlem av Den utvidede utenrikskomité

1990-1993

Nestleder i Finanskomiteen

1989-1993

Medlem av Finanskomiteen

1990

Delegat til FNs generalforsamling

1985-1989

Medlem av Kommunal- og miljøvernkomiteen

 

 

 

 

Utdanning

1985

Cand.mag., Universitetet i Oslo (statsvitenskap, sosialøkonomi, offentlig rett)

 

 

Andre verv

1996

Leder av Stortingets budsjettreformutvalg

1989-1990

Leder av Europabevegelsens distriktspolitiske utvalg

1984-1985

Medlem av LOs ungdomsutvalg for Finnmark

1983-1985

Medlem av Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg Vardø

1981-1985

Medlem av Styret for Vardø sykehus

1980

Medlem av Studenttinget i Oslo

1979

Medlem av Landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret