Tidligere utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tidligere utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

(Periode 23.03.12 - 16.10.13)

Utviklingsministeren har ansvar for politikken knyttet til internasjonal utvikling og bistand.

Født: 1972

Biografi

Personalia

Født 28.06.1972 i Voss, Hordaland
Sønn av forfatter Stig Holmås (1946-) og ingeniør/tekstilarbeider Ingebjørg Monsen (1950-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1997 - 2001, SV.
Representant nr 8 for Oslo, 2001 - 2005, SV.
Representant nr 11 for Oslo, 2005 - 2009, SV.
Representant nr 14 for Oslo, 2009 - 2013, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005
Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

2005-2009
Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 05.11.2009 - 30.09.2013
Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 05.11.2009

Medlemskap i delegasjoner

2001-2005
Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

2005-2009
Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

2005-2009
Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.03.2010 - 30.05.2010
Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 31.05.2010 - 30.09.2013
Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009
Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 30.11.2009 - 28.02.2010

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hellen skole 1979-1985
 • Lønborg ungdomsskole 1985-1988
 • Åsane gymnas, ett år 1988-1989
 • International Bacalaureate ved Bergen Katedralskole 1989-1991, 1992-1993
 • 1. avd. Jus, UiB 1996
 • Siviløkonomutdannelse, Norges Handelshøyskole fra 1999
 • Sosialøkonomi grunnfag, UiO 1999

Yrke

 • Søppeltømmer/bossmann i Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap 1999 (sommerjobb)
 • Journalist i TV 2 interaktiv 2000-2001 (deltid)
 • Bartender fra 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen bystyre 1995-1999, varamedlem 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret 1995-1996
 • Medlem Hovedutvalg, Bergen 1995-1996
 • Medlem Kringkastingsrådet 1998-2001
 • Meddommer Gulating Lagmannsrett 1999-2001
 • Nestleder Mannspanelet fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Bergen SV 1992-1993
 • Leder Bergen SU 1992-1993, nestleder 1992-1993
 • Leder Hordaland SU 1995-1996
 • Medlem Hordaland SV 1995-1996
 • Medlem SVs sentralstyre 1996-1999
 • Leder SU 1996-1999
 • Leder Oslo SV fra 2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Hordaland Gymnasiastutvalg 1990-1991
 • Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband 1991-1992
 • Leder Spillforeningen Regncon 1992-1993
 • Leder Tillitsmannsordningen i Forsvaret ved VSD 1993-1994
 • Medlem Sekretariatet Landsutvalget for de tillitsvalgte i Forsvaret 1994-1995
 • Medlem Rådet for Skutevikens Buekorps 1994
 • Medlem Stortingets Burma-nettverk fra 2010