Tidligere utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

(Periode 23.03.12 - 16.10.13)

Født: 1972

Utviklingsministeren har ansvar for politikken knyttet til internasjonal utvikling og bistand.

Biografi

Personalia

Født 28.06.1972 i Voss, Hordaland
Sønn av forfatter Stig Holmås (1946-) og ingeniør/tekstilarbeider Ingebjørg Monsen (1950-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1997 - 2001, SV.
Representant nr 8 for Oslo, 2001 - 2005, SV.
Representant nr 11 for Oslo, 2005 - 2009, SV.
Representant nr 14 for Oslo, 2009 - 2013, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005
Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

2005-2009
Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 05.11.2009 - 30.09.2013
Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 05.11.2009

Medlemskap i delegasjoner

2001-2005
Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

2005-2009
Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

2005-2009
Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.03.2010 - 30.05.2010
Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 31.05.2010 - 30.09.2013
Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009
Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 30.11.2009 - 28.02.2010

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Yrke

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Offentlige verv

Tillitsverv i partier

Tillitsverv i organisasjoner

 

Til toppen