Høring vedrørende meddelelse om Europeisk charter om energibrukeres rettigheter COM(2007)386 final

EU Kommisjonen fremmet den 5. juli då en meddelelse vedrørende et mulig europeisk charter om energibrukeres rettigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2007

EU Kommisjonen fremmet den 5. juli då en meddelelse vedrørende et mulig europeisk charter om energibrukeres rettigheter.