Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/277 SL HLy/KR

16.12.2005

Hjemmel for å pålegge offentlige oppgavegivere å benytte elektronisk meldeform ved innlevering av oppgaver til folkeregisteret – høring av lovforslag

Finansdepartementet sender på høring forslag om endring av lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 nr. 1, slik at offentlige oppgavegivere kan pålegges å benytte elektronisk meldeform ved innlevering av oppgaver til folkeregisteret. Vi viser til vedlagte høringsnotat for en nærmere redegjørelse for forslaget.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 17. mars 2006.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Ellen Gjemdal
lovrådgiver

Til toppen