10 og 20 Mbit/s bredbånd - kostnader for 100% dekning

Notat for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I juni 2019 anslo Analysys Mason kostnader og offentlig støttebehov forbundet med å sikre 100 prosent dekning for digital tilgang, dvs. minimum 10 Mbit/s nedstrøms hastighet og 1-2 Mbit/s oppstrøms kapasitet, til hele landet. Målsetting med dette notatet er å oppdatere disse kostnadsestimatene på nasjonalt nivå.

Notatet er utarbeidet av Amund Kvalbein og Harald Wium Lie i oktober 2019. Beregningene er basert på data innhentet i forbindelse med dekningsundersøkelsen 2019.

10 og 20 Mbit/s bredbånd - kostnader for 100% dekning (PDF)