Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

I Informasjon om anbudsprosessen - praktiske forhold

Anbudsfrist er fredag 25 juni 1999 kl 1500 (lokal tid), jf. kap. III avsnitt 12.

Alle anbud må sendes inn i 3 – tre – eksemplarer.

Anbudsåpning skal skje onsdag 30 juni 1999 kl 1300 i Samferdselsdepartementet, Akersgt. 59, Oslo. Tilstede ved åpningen kan være representanter fra Samferdselsdepartementet samt fra hver anbyder.

Kontaktpersoner i Samferdselsdepartementet er:

Avdelingsdirektør Torbjørn Lothe, tlf. 22 24 82 61 Byråsjef Signe Moe, tlf. 22 24 82 60 Rådgiver Sverre Sletten, tlf. 22 24 82 75/e-post: sverre.sletten@sd.dep.telemax.no Rådgiver Erik A. Stene, tlf. 22 24 83 12/e-post: erik.stene@sd.dep.telemax.no Rådgiver Stig Lindahl, tlf. 22 24 83 15/e-post: stig.lindahl@sd.dep.telemax.no

Selskapene må registrere seg hos en av Samferdselsdepartementet nevnte kontaktpersoner for uttak av det trykte anbudsdokumentet for å være sikret eventuell tilleggsinformasjon fra departementet, da dette ikke vil bli publisert på internett, og for å få tilsendt diskett med anbudsbudsjett, jf. kap. V.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger, jf. kap. III punkt 4 og kap. VIII Forskrift 15 april 1994 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å avgjøre anbudene onsdag 25 august 1999. For tildelingskriterier, se kap. III punkt 5 og kap. IV punkt 1 e).

Viktig

Selskapene kan by på ett eller flere ruteområder eller anbud, som definert i denne anbudsinvitasjonen. Hvert enkelt selskap skal spesifisere de(t) anbud som legges inn ved å legge skjemaet på de følgende to sidene i utfylt stand fremst i selskapets anbudsdokument. Avsnitt 2 i skjemaet viser alle mulige anbudskombinasjoner.

Hvis det bys på et ruteområde som består av A- og B-anbud, skal disse også spesifiseres, i tilfelle selskapet velges bare for ett av dem.

Kompensasjonen for et ruteområde isolert må også spesifiseres hvis et selskap, der tillatt, nytter muligheten til å by under forutsetning av at det velges også for et annet ruteområde eller anbud.

Samferdselsdepartementet

Anbud på drift av regionale flyruter

i henhold til forpliktelser til offentlig tjenesteytelse kunngjort 25 mars 1999, jf. kapittel II

1. Opplysninger om anbyder

Anbyders navn
Adresse
Telefon
Telefaks
E-post
Kontaktperson(er)

2. Oversikt over innleverte anbud ved spesifikasjon av kompensasjonskrav i NOK 1000 for hele kontraktsperioden basert på prisnivået for det første driftsåret (1 april 2000 – 31 mars 2001).

Anbudet gjelder

Kompensasjonsbehov

Ruteområde 1
Anbud 1A
Anbud 1B
Ruteområde 2
Ruteområde 2 hvis også tildelt Ruteområde 1
Ruteområde 2 hvis også tildelt Anbud 1 A
Ruteområde 3
Ruteområde 4
Ruteområde 4 hvis også tildelt Ruteområde 5
Ruteområde 4 hvis også tildelt Ruteområde 7
Ruteområde 5
Anbud 5A
Anbud 5B

forts.

Anbudet gjelder

Kompensasjonsbehov

Ruteområde 6
Ruteområde 6 hvis også tildelt Ruteområde 5
Ruteområde 6 hvis også tildelt Anbud 5B
Ruteområde 6 hvis også tildelt Ruteområde 7
Ruteområde 7
Ruteområde 8
Anbud 8A
Anbud 8B
Ruteområde 9
Anbud 9A
Anbud 9B
Ruteområde 10
Anbud 10A
Anbud 10B
Ruteområde 11
Anbud 11A
Anbud 11B
Ruteområde 11 hvis også tildelt Ruteområde 10
Ruteområde 11 hvis også tildelt Ruteområde 12
Ruteområde 12
Anbud 12A
Anbud 12B

3. Undertegning

StedDatoForpliktende underskrift
Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen