Arbeidsgruppen for internasjonalt samarbeid om Holocaust-undervisning, erindring og forskning

Arbeidsgruppen for internasjonalt samarbeid om Holocaust-undervisning, erindring og forskning

(Task force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research)

Arbeidsgruppen for internasjonalt samarbeid om Holocaust-undervisning, erindring og forskning består av representanter for 18 land, inkl. statlige og frivillige organisasjoner.

I dag er følgende land medlemmer av arbeidsgruppen: Argentina, Danmark, Frankrike, Israel, Italia, Litauen, Latvia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike, Ungarn og USA.

Gruppen ble opprettet etter initiativ av Sveriges statsminister Göran Persson i 1998.

Professor Yehuda Bauer, tidligere leder av Yad Vashem forskningsinstitutt i Jerusalem, er arbeidsgruppens akademiske rådgiver.

Arbeidsgruppen/Task Force støtter opp under nasjonalt og internasjonalt arbeid for å styrke undervisning, minnesmarkeringer og forskning i tilknytning til Holocaust. Medlemsskap i arbeidsgruppen/Task Force forutsetter at medlemslandene gir sin tilslutning til Deklarasjonen om Holocaust som ble vedtatt på Stockholm International Forum i 2000. Medlemslandene er enige om viktigheten av at offentlige og private arkiv vedrørende Holocaust gjøres tilgjengelig. Arbeidsgruppen oppfordrer også til at det gjennomføres egnede minnesmarkeringer knyttet til Holocaust.

Liaison-prosjekter

Land utenfor arbeidsgruppen/Task Force som ønsker å utarbeide undervisningsopplegg eller informasjonsmateriale om Holocaust kan innlede et samarbeid med arbeidsgruppen/Task Force gjennom såkalte liaison-prosjekter. Det første liaison-prosjektet ble innledet i 1999 med Tsjekkia. Tsjekkiske lærere har gjennom dette samarbeidet bl.a. gjennomgått undervisningsopplegg ved Anne Frank House i Amsterdam, The United States Holocaust Memorial Museum i Washington D.C., og Yad Vashem forskningsinstitutt i Jerusalem. Prosjektet har også omfattet et samarbeid med kulturorganisasjoner i Roma. Liaison-prosjekter har også blitt iverksatt i samarbeid med bl.a. Argentina, Kroatia, Ungarn, Romania og Slovakia.

På norsk side ledes arbeidet i arbeidsgruppen/Task Force av Utenriksdepartementet i nært samarbeid med Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteters stilling i Norge (HL-senteret).

VEDLEGG