KS2-Rapport Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset

Holte Consulting 14. mars 2014

Ekstern kvalitetssikrer (EKS), bestående av Holte Consulting, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring (KS2) av Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv.

Rapporten ble oversendt til Kulturdepartementet 14. mars 2014.

KS2-rapport Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset (.pdf)

Forsiden til KS2-rapporten om Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset