Årsrapport om bilateral bistand

Åsrapporten for bilateral bistand til 22 land i 2005 foreligger nå. Rapporten fokuserer på resultater innen prioriterte områder for norsk utviklingssamarbeid og generelle utviklingstrekk i samarbeidslandene. (05.10.06)

Årsrapport om bilateral bistand

Utenriksdepartementets årsrapport for bilateral bistand til 22 land i 2005 foreligger nå. Rapporten fokuserer på resultater innen prioriterte områder for norsk utviklingssamarbeid og generelle utviklingstrekk i samarbeidslandene. Rapporten er utarbeidet av Norad på vegne av Utenriksdepartementet.