Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre data for kollektivtransporten

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt utarbeidet en rapport om statistikk og datagrunnlag knyttet til kollektivtransport.

Pålitelig statistikk er et viktig grunnlag for myndighetenes arbeid med transportpolitikken. Bakgrunnen for rapporten fra TØI er at dagens statistikk om kollektivtransport er mangelfull, blant annet fordi data ikke er sammenlignbar på tvers av geografiske regioner eller transportmidler.

Rapporten har kartlagt det eksisterende datagrunnlaget og vurdert hvilke tiltak som kan bidra til sikrere og relevant statistikk.

Anbefalingen i rapporten er blant annet at Samferdselsdepartementet og SSB bør komme frem til en ny geografisk avgrensning for byområder. I rapporten heter det at utgangspunktet for å definere byområder bør være kommunegrenser. I rapporten foreslår TØI også at modellene som brukes for å beregne passasjerkilometer bør forbedres.

TØI rapport 1305/2014 ”Bedre data for kollektivtransporten” - les rapporten (pdf)