Bioenergi i Norge - potensialer, markeder og virkemidler

Rapport utarbeidet av av Østlandsforskning i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og Institutt for strategisk analyse for Olje- og energidepartmentet i forbindelse regjeringens arbeid med en strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi.

Rapporten i pdf