Brev til ordførere om ekstremisme og fremmedkrigere

Statsminister Erna Solberg har sendt brev til en rekke av landets ordførere i forbindelse med dugnaden mot ekstremisme og fremmedkrigere.

Kjære ordfører.

Regjeringen ser en bekymringsfull utvikling med radikalisering av ungdom i Norge, men også et økende antall som drar til Syria som fremmedkrigere. Noen av disse returnerer. Dette skjer ikke bare i Oslo og det sentrale Østlandet, men også andre steder i landet.

Regjeringen la i juni i år fram Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Handlingsplanen inneholder 30 konkrete tiltak, tiltak som beskriver hvordan samfunnet sammen bør arbeide for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Regjeringen ønsker at handlingsplanen skal være en verktøykasse for de som er i kontakt med unge mennesker i sitt daglige arbeid. Planen skal være levende og dynamisk, og oppfølging og diskusjon om tiltakene er derfor viktig. Vi vet at trygghet må bygges nedenfra og opp. Forebygging begynner i det daglige, i lokalsamfunnene. Dere står derfor sentralt: Alle innbyggere i Norge bor i en kommune!

Tidligere i høst arrangerte Oslo kommune med byrådslederen i spissen et dialogmøte der de samlet en rekke av aktørene som jobber i førstelinje, ulike religiøse organisasjoner og trossamfunn, ungdomsorganisasjoner, minoritetsmiljøer og frivillige organisasjoner. I tillegg deltok foreldrerepresentanter, lokalt politi og PST. Dette er aktører som daglig er involvert i forebyggingsarbeid i ulike deler av kommunen. Målet var å skape en plattform for dialog og kunnskapsutveksling. Det var også politisk deltagelse fra regjeringen på møtet.

Med utgangspunkt i dette oppfordrer jeg din kommune til å arrangere et liknende dialogmøte. Hvis ønskelig, kan regjeringen bidra med deltakere i møtet som har bred erfaring og som kan trekke frem gode eksempler, og eventuelt åpne for en dialog med aktører som jobber i lokalmiljøene med disse utfordringene.

Statssekretær Laila Bokhari, ved Statsministerens kontor er kontaktperson for dette arbeidet. Hun vil om kort tid ta kontakt for å redegjøre for et eventuelt videre samarbeid.

Med vennlig hilsen

Erna Solberg