EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning

EØS-rettslig utredning av Finn Arnesen og Fredrik Sejersted

Helse- og omsorgsdepartementet har anmodet om en EØS-rettslig utredning av om det er mulig å åpne for salg fra nisjeprodusenter (ofte kalt «gårdssalg») av drikkevarer med over 4,7 prosent alkohol, uten at det vil endre eller svekke dagens monopolordning.

Les utredningen "EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning" (pdf)