Effekter av lovreguleringer av stillingsvern og arbeidstid

Rapport fra Econ med oversikt over forskning og kunnskap om effekter av arbeidslivsreguleringer og forslag til hvordan videre forskning om emnet bør legges opp. Prosjektet er begrenset til reguleringer knyttet til stillingsvern og generelle regler om maksimal arbeidstid.

Last ned rapporten (pdf)