Endringslov til yrkestransportlova

Lov 21. juni 2013 nr. 104 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)

Endringslov til yrkestransportlova.

Endringslov til yrkestransportlova.

Se loven på lovdata.no