Energitiltak og plan- og bygningsloven

Rapport utarbeidet av Daniel Rogstad for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf