Med rett til å varsle ...men hjelper det, og er det lurt?

En evaluering av varslingsreglene. Forfatter: Sissel C. Trygstad. Fafo-rapport 2010:18.

Evalueringen viser at varsling straffes sjeldnere og varslingen i Norge er mer effektiv enn i andre land, men kunnskapen om varsling er ikke god nok. Rapporten er finansiert av Forsøksmidler arbeid og velferd (FARVE) med tilleggsoppdrag for Arbeidsdepartementet.

Last ned rapporten (pdf)