FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge

FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge

FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) fastsetter at konvensjonspartene skal rapportere regelmessig til FNs rasediskrimineringskomite om hvordan man oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. Norges 17. og 18. rapporter ble eksaminert av komiteen i Geneve 10. og 11. august då.

Komiteens konklusjoner ble offentligjort 18. august. De følger et mønster som er vanlig ved slike eksaminasjoner, med en henvisning til positive aspekter, forhold man er bekymret for og anbefalinger.

Komiteen ber om at Norges neste rapport blir sendt inn innen 5. september 2009 og at man da redegjør for behandlingen av Komiteens anbefalinger. Når det gjelder anbefalingene i punktene 17, 19 og 21, ber Komiteen om en slik redegjørelse innen et år.

Anbefalingene fra FNs rasediskrimineringskomité