Familievennlig arbeidsliv

Brosjyren kommer med anbefalinger til statlige arbeidsgivere og ansatte for en familievennlig personalpolitikk i staten.

Forsiden av brosjyren. Far som bærer barn på skulderen.Brosjyren kommer med anbefalinger til statlige arbeidsgivere og ansatte for en familievennlig personalpolitikk i staten. Målgruppen er ledere og ansatte i staten.

Brosjyren er utgitt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Laste ned "Familievennlig arbeidsliv" (PDF)