Forbudet mot diskriminering som selvstendig rettighet

Forbudet mot diskriminering som selvstendig rettighet

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot diskriminering som selvstendig rettighet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag og saksområde. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkingsorganer

VEDLEGG