Forbudet mot dom og straff uten lovhjemmel

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ingen straff uten etter lov og dom

VEDLEGG