Forbudet mot dom og straff uten lovhjemmel

Ingen straff uten etter lov og dom

VEDLEGG