Forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Under normgrunnlag er det både lagt inn lenker til juridisk bindende konvensjoner og politiske prinsipper og standardregler. Flere politiske dokumenter om behandlingen av personer i forvaring er tilgjengelig via Høykommissærens sider. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

FNs øvrige arbeid mot tortur

VEDLEGG