Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Klikk på lenken for å gå til forskriften: Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Forskriften vil etter hvert bli lagt ut på Lovdata