Forskrift om offentlig persontransport

Forskrift om offentlig persontransport, fastsatt 17. desember 2010. Ikrafttredelse 1. januar 2011.

Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70

Korttittel: Forskrift om offentlig persontransport.

Fastsatt 17. desember 2010. Ikrafttredelse 1. januar 2011.

Forskriften hos Lovdata

Til toppen