Forskrift om unntak fra krav om tillatelse ved bruk av dyr i undervisning

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 8. juli 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 13 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen