Forslag om avvikling av postens enerett fra 1. januar 2007

Resultat: St.prp.nr. 34 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 04.08.2004