Forvaltningsplan for vannregioner

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Finnmark

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Glomma

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Nordland

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Sør-Vest

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Troms

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vassregion Vestlandet

Kongelig resolusjon – Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken