GNIST: Statusundersøkelsen 2014

Kampanjeundersøkelsen om læreryrkets status i Norge 2014. Data er samlet inn i felt av byrået Norstat, i perioden 24. januar til 9. februar til 2014.

Data er samlet inn i felt av byrået Norstat, i perioden 24. januar til 9. februar til 2014.

283 personer har deltatt i primærgruppen (et landsrepresentativt utvalg av personer som på en eller annen måte kan defineres å være innenfor rekkevidden av å skulle kunne ta lærerutdanning OG som befinner seg i aldersintervallet 18-23 år).

503 personer er med fra sekundærgruppen (et landsrepresentativt utvalg av personer over 23 år – samt en viss mengde personer i gruppen 18-23 år som ikke faller inn under definisjonen av primærgruppe.

 

Assosiasjoner oppsummert

 

• Som i 2013 er det ordet GIVENDE som skiller seg ut i primærgruppen, tett etterfulgt av SLITSOMT, KREVENDE og UTFORDRENDE.

• I sekundærgruppen ser vi et litt annet bilde, med større grad av tosidighet: SLITSOMT, men MYE FERIE. GIVENDE, men UTFORDRENDE.

• To ord som er ofte nevnt er ordene KREVENDE og UTFORDRENDE, som på mange måter betyr det samme, men er svært forskjellig ladet.

• Slås primær- og sekundærgruppen sammen ser vi at tosidigheten blir enda tydeligere. Det er gjerne et positivt ladet ord som kommer sammen med et negativt.

• I 2013 og 2012 så vi en tydelig polarisering av assosiasjonsordene – det var stadig større andel som ga positive eller negative ord, fremfor nøytrale ord. I år er det nøytrale ord som går mest frem, men det er fremdeles de positive ordene som er mest nevnt (både først og totalt). Det er få enkeltstående nøytrale ord som står frem, men mye brukte er BARN, UNGER, ELEVER, SKOLE og PEDAGOGIKK/PEDAGOGISK.