Gatekultur og kulturbasert stedsutvikling og omdømmebygging

En vurdering av hvilke muligheter det offentlige har for å stimulere gatekultur som del av arbeidet med kulturbasert stedsutvikling og styrking av mindre steders omdømme.


På bakgrunn av erfaringene høstet fra prosjektet «Nisjelandet» har KRD bedt by:Larm om å komme med en vurdering av hvilke muligheter det offentlige har for å stimulere gatekultur som del av arbeidet med kulturbasert stedsutvikling og styrking av mindre steders omdømme.

Hovedspørsmålene fra KRD var knyttet til hvordan kommuner kan stimulere lokale aktiviteter som kalles ”gatekultur”, og som ikke uten videre nås av det vanlige kulturarbeidet. I notatet til KRD kommer by:Larm med vurderinger og forslag til arbeidsformer for å nå kreative grupper av unge i lokalsamfunnet.