Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo

Regjeringen ønsker å utvikle tiltak som kan gi rom reelle muligheter til å benytte etablerte velferdsordninger, og å bekjempe diskrimineringen som norske rom utsettes for.

Regjeringen vil med denne handlingsplanen søke å utvikle tiltak som kan gi rom reelle muligheter til å benytte allerede etablerte velferdsordninger, innen for eksempel utdanning, sysselsetting, helse og bolig. Tiltakene i handlingsplanen er også utformet med sikte på å bekjempe den diskrimineringen som norske rom daglig utsettes for. Denne handlingsplanen må derfor også ses i sammenheng med Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering og Handlingsplan mot fattigdom.

Last ned handlingsplanen (pdf)