Handlingsplan for samiske språk

Regjeringen vil få flere til å bruke de samiske språkene. Barnehage og skole, offentlige tjenester og kulturtilbud er sentrale områder for handlingsplanen for samiske språk.

Regjeringen vil få flere til å bruke de samiske språkene. Barnehage- og skole, offentlige tjenester og kulturtilbud er sentrale områder for handlingsplanen for samiske språk.

Tiltakene i handlingsplanen retter seg inn mot tre hovedområder:

Lære: Styrke opplæring i samisk språk i barnehage og skole, blant annet øke rekrutteringen til utdanning i samiske språk og bedre foreldres og andre voksnes muligheter til å lære samisk.

Bruke: Øke det offentliges tilbud på samisk, blant annet ved å styrke den samiskspråklige og kulturelle kompetansen innenfor offentlige virksomheter, øke informasjonen på samisk til samiske brukere og utvikle språkteknologi og samiske rettskrivingsverktøy.

Se: Synliggjøre samiske språk i det offentlige rom gjennom media, kultur og bruk av samiske stedsnavn.

Handlingsplan for samiske språk (PDF)