Handlingsplan for samiske språk - status 2010 og innsats 2011

Det overordnede målet i regjeringens politikk for de samiske språkene er å legge til rette for en trygg framtid for språkene i Norge. Et viktig mål er å få flere samiske språkbrukere. Dette krever en bred og langsiktig innsats på alle samfunnsområder.

Det overordnede målet i regjeringens politikk for de samiske språkene er å legge til rette for en trygg framtid for språkene i Norge. Et viktig mål er å få flere samiske språkbrukere. Dette krever en bred og langsiktig innsats på alle samfunnsområder.

Regjeringen vil i handlingsplanperioden legge grunnlaget for en sterkere innsats for de samiske språkene – nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk på ulike samfunnsområder – særlig innenfor opplæring, utdanning, offentlig tjeneste- og omsorgsyting, samt bruk og synliggjøring av samisk i offentlig sammenheng.

Handlingsplanen oppdateres årlig gjennom en egen statusrapport.

Handlingsplan for samiske språk - status 2010 og videre innsats 2011 (PDF)