Handlingsplan mot støy 2007-2011, oppdatering ut 2015

I foreliggende versjon av Handlingsplanen mot støy, er det foretatt mindre oppdateringer, hvor handlingsplanen 2007–2011 videreføres ut 2015.

I foreliggende versjon av Handlingsplanen mot støy, er det foretatt mindre oppdateringer, hvor handlingsplanen 2007–2011 videreføres ut 2015.