Høring - Anmodning om innspill til norsk holdning til EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet - Revisjon av visumforordningen og forslag til nytt T-visum

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.09.2014