Høring - Endringer i lov om Innovasjon Norge

Denne høringen er en del av en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Formålet er å bidra til å videreutvikle Innovasjon Norge til en mer effektiv virkemiddelaktør som er enklere å forholde seg til for kundene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2014