Høring - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Departementet foreslår endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det foreslås at det i forskriften fastsettes en maksimal prosentsats av inntekten som skal brukes på foreldrebetaling. (01.12.2014)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.02.2015

Departementet foreslår endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det foreslås at det i forskriften fastsettes en maksimal prosentsats av inntekten som skal brukes på foreldrebetaling.

Maksimal prosentsats settes til seks prosent av familiens samlede kapital -og personinntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling.
_______________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager (PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denne er ferdigbehandlet, og endringene i forskriften ble vedtatt 17. april 2015:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478?q=foreldrebetaling

 

 

Til toppen